Férová nadstavba

Ak bývate v bytovom dome v Bratislave a už by potreboval rekonštrukciu, využite našu ponuku Férovej nadstavby

Ponúkame Vám rekonštrukčné práce, ktorými by sme zabezpečili obnovu a modernizáciu Vášho bytového domu, čím  by sa zhodnotili aj pôvodné byty. V prípade záujmu o realizáciu rekonštrukcie a súhlas s nadstavbou bytového domu sa zaväzujeme na svoje náklady uskutočniť nasledovné rekonštrukčné práce :

 

V prípade realizácie nadstavby, nebudú vlastníci bytov v bytovom dome zaťažení žiadnou finančnou spoluúčasťou. Vlastníci bytov budú mať prednostné právo kúpy bytu v nadstavbe.

Špecializujeme sa na výstavbu nadstavieb bytových domov už od roku 2011. Pri našich odborníkoch s dlhoročnou praxou, bude Váš bytový dom v správnych rukách. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou nadstavieb, ktoré zaručujú kvalitu a dlhoveké pohodlné bývanie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, vypracujeme Vám férovú ponuku.

 

Kontakt