Projekt sme v roku 2018 skolaudovali. Bola to naša nateraz posledná nadstavba v Rači. Nadstavbou vzniklo 9 bytových jednotiek. K nadstavbe sme vybudovali 18 nových parkovacích miest. Celkovo sme v Rači postavili a skolaudovali 5 nadstavieb. 

 

Krasňany