O nás

sturova 01Spoločnosť REEGAS s.r.o. pôsobí na stavebnom trhu od roku 2011. Vznikla z potreby expanzie a zároveň rozšírenia poľa pôsobnosti stavebnej spoločnosti Egas spol.s.r.o. pôsobiacej na stavebnom trhu už od roku 1992.

Špecializujeme sa na strešné nadstavby a revitalizáciu bytových domov, výstavbu rodinných domov, občianskej vybavenosti komerčnej i nekomerčnej, priemyselných objektov a služieb i realizáciu interiérov.

Koordinujeme realizáciu stavieb, od zadania projektovej dokumentácie,  investično- inžinierskej činnosti až po odovzdanie ukončenej stavby do užívania našim klientom. Ponúkame Vám skúsenosti so stavebnou činnosťou, ale aj s financovaním stavieb.

Našim krédom je profesionálny prístup a  prioritou je spokojnosť klientov. Spoločnosť je schopná pružne reagovať na Vaše požiadavky.

Preferujeme moderný prístup pri riešení a realizácií stavieb s využitím najnovších technológií. Objekty sú riešené racionálne a účelne s efektívnym využitím priestoru. Koncept objektov harmonizuje s prostredím a užíva jeho benefity, redukuje nároky na spotrebu energií. Dôležitým aspektom je vysoká estetická hodnota, originálne riešenia a úžitkový komfort.

Náš pracovný tím tvoria kvalifikovaní odborníci, projektoví manažéri, stavební inžinieri, architekti a finančníci. Spolupracujeme s odborníkmi z ďalších oblastí, čím sme schopní sprostredkovať kvalifikované služby nie len technického charakteru.

služby