Naši partneri

Na základe dlhodobej spolupráce s našimi obchodnými partnermi Vám prinášame široké spektrum služieb, ktoré podstatne zjednodušia a urýchlia proces realizácie nehnuteľnosti.Tento proces zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie - koordinačnú činnosť, architektonický návrh, vypracovanie projektu, návrh interiérového riešenia. Taktiež investično- inžiniersku činnosť, výstavbu objektov a realizáciu interiérov, poradenstvo v oblasti financovania.

Dlhodobá spolupráca