Nadstavby Byty Vily

Naši odborníci sa počas svojej vyše dvadsaťročnej praxe podieľali na výstavbe takmer 500 rôznych objektov. Naše portfólio obsahuje širokú škálu stavieb – rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne a obchodné priestory, nadstavby bytových domov, ale aj verejné priestranstvá, rekonštrukcie ciest a parkovísk a menšie stavebné práce.

Našimi klientmi, s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov, sú Slovenská sporiteľňa a.s., spoločnosť TOP Holding a.s., Volkswagen Bratislava a mnohí ďalší, ktorí nás odporúčajú ďalej.

Realizované stavby